Paul Smits / H2Point

Groene waterstof is een energiedrager die we ter plaatse, circulair kunnen maken, generatie op generatie. Met deze energiedrager komt het beste uit twee werelden samen, snel tanken voor grote afstanden met het comfort van elektrisch rijden. H2point, Paul Smits, wil een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde onder controle te houden en de gebrekkige luchtkwaliteit in (binnen) stedelijke gebieden te verbeteren. Het gebruik van waterstof kan daar een rol in spelen. Mobiliteit is één van de mogelijke toepassingen van waterstof, naast industrie en bebouwde omgeving. Bij mobiliteit speelt een ‘’Kip-ei’’ probleem: voor auto’s op waterstof-elektrisch zijn voldoende tankstations nodig, maar er zullen pas tankstations komen als er voldoende auto’s zijn. H2point wil zich inzetten voor een transitie naar duurzame waterstofmobiliteit.