Paul Walraven / Avans Hogeschool

We staan aan de vooravond van de onderwijstransitie. Leren vindt niet langer plaats binnen de muren van de schoolgebouwen maar vooral ook daarbuiten. Om op te kunnen schalen en te voorzien in de sterk wijzigende behoefte vanuit de maatschappij zijn er andere vormen van onderwijs nodig. Nog nooit was de levenscyclus van kennis en vaardigheden zo kort. De taak van het onderwijs is het voorbereiden van de studenten op een uitdagende maar onzekere toekomst, met 21e century skills zoals multidisciplinair samenwerken, leiderschap, creativiteit en innovativiteit. Een leven lang ontwikkelen.

Paul Walraven is werkzaam bij Avans Hogeschool bij de Academie voor ICT en Business en is een van de oprichters van het Urban Living Lab in Breda. Een plaats waar Overheid, Ondernemers, Onderwijs en Burgers samenwerken om innovatieve oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en testen voor de uitdagingen waar de stad van de toekomst voor staat. In diverse fieldlabs wordt er gewerkt aan concrete oplossingen voor de stad. Plekken waar studenten en de professionele burger actief in co-creatie het verschil kunnen gaan maken.