Robin van der Helm / Gemeente Oosterhout/Wethouder

Een sterke lokale economie is voor iedere inwoner van belang. Een goed draaiend bedrijfsleven zorgt voor banen, inkomen, welvaart en welzijn. De gemeente ziet het daarom als haar taak om er voor te zorgen dat lokale bedrijven goed kunnen functioneren. De gemeente zorgt dan ook voor de aanleg van bedrijventerreinen, verkeersverbindingen en andere infrastructuur. Daarnaast ziet de gemeente als een belangrijke voorwaarde dat bedrijven aan goed personeel kunnen komen. Via onderwijs zorgen we er voor dat goed opgeleide jonge mensen kunnen blijven toestromen tot de arbeidsmarkt.

Overheid, ondernemers en onderwijs – de drie O’s – moeten in nauw contact met elkaar staan om het bedrijfsleven optimaal te laten draaien. De gemeente speelt daarin een ondernemende rol.